Stipendier

 

TFiF lediganslår varje år betydande penningsummor att delas ut i form av stipendier. Följande stipendier utdelas.

Stipendier utdelas för

- teknologers studier utomlands
- studier
- studieresor
- teknologers utlandspraktik
- idrottsverksamhet

Till ansökan