Klubb Orfeus bokningskalender

Här kan du se bokningsläget för klubblokalen Klubb Orfeus samt boka den för t.ex. ett kommande avdelnings- eller utskottsmöte. Privata bokningar kan göras till veckoslut.

Då du gör din bokning får du en bekräftelse för din bokningsförfrågan till den e-post som vi har sparat för dig i vårt register.

Då din bokning godkänts får du en separat bekräftelse för din bokning.

Det finns 3 bokningsalternativ för klubben:


Stora sidan har                                                             Lilla sidan har                                                                        Hela Klubb Orfeus

- mötesbord för ca 12 personer                                 - mötesbord för ca 8 personer                                                Kan bokas för kvällstillställningar såsom temakvällar osv.

- videokanon med hdmi och vga kabel                     - bärbar videokanon kan lånas av klubbvärdinnan            Då hela Klubb Orfeus är bokat går det inte att separat boka stora eller lilla sidan.

        

Närmare om Klubb Orfeus läser du på TFiF webbsidan